Açık Rıza Metni2022-01-12T23:14:43+03:00

Açık Rıza Metni

Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Nefesoğulları Motorlu Araçlar Ltd. Şti. tarafından işlenmesine ve yine Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde yurt içinde ve yurtdışında yer alan alıcı gruplarına aktarılmasına ve tarafımla Nefesoğulları Motorlu Araçlar Ltd. Şti. ve Nefesoğulları Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından ticari amaçlarla iletişime geçilmesine rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda ayrıca, açık rızama dayalı olarak işlenen ve/veya aktarılan kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin vermiş olduğum açık rızamı dilediğim zaman geri çekme hak ve yetkim bulunduğu hususunda; kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklar hususunda; son olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklarımı ne şekilde kullanabileceğim hususunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Call Now Button